ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Faydaları


İşletmenizin faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler işinizde daima bir miktar ek yük oluşturacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bu ek yüklere karşı atabileceğiniz en anlamlı adımlardan biridir.

ISO 9001’in Faydaları

Planlar, teknoloji ve elektronik dosyalar kapsamında pek fazla kullanılmayan birçok şeyden biridir. ISO 9001 gibi bir kalite yönetim sisteminin uygulanması benzer bir duruma işaret eder. Biraz ön çalışma gerektirir ancak şirketinizde kısa bir süre içerisinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi faydaları ortaya çıkacaktır.

Artan Verimlilik

Şirketler takip ettikleri süreçler doğrultusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde belgelendirme sürecine geçmeden önce kaliteyi ve verimliliği en üst düzeye çıkaracak kapsamlı araştırmalar yaparlar. Sertifika aldıkları zaman tüm bu süreçler uygulanmış olur. Artık herkes tarafından kolayca takip edebilecek çeşitli kurallar vardır. Bu kurallar eğitimi, geçişleri ve sorun giderme çabalarını kolaylaştırır.

Artan Gelir

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgeli firmaların verimlilik ve finansal performans anlamında belgeli olmayan firmalara göre daha iyi durumda oldukları gözlemlenmiştir. Bu durum ISO 9001 belgesini ekstra önemli kılmaktadır.

Çalışanların Morali

Personel tanımlanmış roller ve sorumluklar doğrultusunda çok daha memnun olmakta ve daha motive bir biçimde çalışmaktadır. Bu durumun yönetimin hesap verebilirliği ile desteklenmiş olması verimliliği artıran bir diğer önemli özelliktir. ISO 9001 sayesinde eğitim prosedürleri ve çalışanların şirketin kalitesini ve genel başarısını iyi noktaya çıkaracak şekilde belirlenir.

Uluslararası Tanınma

ISO 9001 uluslararası tanınan standartlardan biridir. Dünya çapında tanınan bu kalite yönetimi otoritesine sahip olan şirketlerin kendi değerlerine ekstra değer kattıkları saptanmıştır.

Gerçekçi Yaklaşım

ISO 9001 standardı denetimler ve süreç incelemeleri doğrultusunda açık talimatlara sahiptir. Bu açıklık bilgi toplama ve verilere dayalı hareket etme konusunda şirketlere kolaylık sağlar. Böylece şirketler daha gerçekçi karar verme adımları atabilmektedir.

Tedarikçi İlişkileri

Tedarikçi ilişkilerinde ISO 9001 belgelendirmesi faydalı bulunmuştur. Dokümantasyon ve test prosedürleri, üretim amacıyla kullanılan malzemelerin kalitesinin sınanmasını sağlar. Bu durum, tedarikçileri değiştirmeden önce yeni bir tedarikçiyi değerlendirme konusunda şirketlere yardımcı olur. ISO 9001 içerisinde siparişlerin nasıl ve nereye verildiğine ilişkin tutarlılığı kontrol etmek için bir prosedür vardır.

Dokümantasyon

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı tüm süreçlerin ve yapılan değişikliklerin, hataların veya tutarsızlıkların doğru bir şekilde belgelenmesini gerektirir. Bu yolla sorunların azaltılması ve şirket açısından istikrar elde edilmesi mümkündür. Personele ek sorumluluklar getirilir. Dokümantasyon, uyumlu olmayan ürünler veya malzemeler bulunması durumunda izlenebilir kayıtların mevcut olduğunu garanti eder.

Tutarlılık

Tüm işlemler belgelendiği için asgari hata kapsamı vardır. Araştırma ve geliştirmeden başlayarak üretim ve nakliyeyi kapsayan tüm işlemler en iyi şekilde belgelenmiştir. Süreçteki herhangi küçük bir değişiklik bile değişikliklerin iyi bir şekilde planlanmasını sağlamak için belgelenmelidir. Buna ek olarak maksimum verimlilik sağlamak için standardın mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir.

Müşteri Memnuniyeti

ISO 9001 evrensel olarak kabul edilen bir standart olduğundan şirketler müşterilerin güvenini kolayca kazanma şansına sahiptirler. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, şirketler tarafından verimlilik ve tutarlılık ile özel hizmet kalitesi sunulmasını sağlayarak müşteri memnuniyeti elde edinilmesine yardımcı olur.

İyileştirme Süreçleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetim süreçleri yönetimin gözden geçirilmesi yoluyla toplanan verilere dayalı iyileştirilmiş süreçler üzerinde duran bir standarttır. Gerçeklere dayanarak bir dokümantasyon ve analiz sistemi kullanarak iyileştirmeler dikkatlice planlanır ve uygulanır. Böylece şirket için en iyi kararların alınması mümkün hale gelir.

ISO 9001’in Yatırım Getirisi

ISO 9001’in yatırım getirisi müşterilerinizde artıştan israf konularındaki düşüşe kadar kuruluşunuzun birçok alanında görülebilir. Yatırım getirisi hangi sektörde olduğunuza bağlı olarak farklılık gösterir. Genel olarak şirketler gelirlerde, maliyetlerde ve karda artış elde ederler.

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip şirketlerin yaklaşık %70’i büyük bir rekabet avantajına sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Bu şirketler ISO 9001’i uygulamaya başladıktan bu yana daha fazla kazanç elde etmektedirler.
  • ISO 9001’e göre belgelendirilmiş kuruluşların yaklaşık %30’unun müşteri taleplerinde artış gözlemlenmiştir.
  • ISO 9001 belgesine sahip olmayan şirketlerin %70’i, ISO 9001 belgesine sahip olan şirketlere karşı müşteri kaybettikleri saptanmıştır.